Förskolan


Lilla Förskolan


Hur gick det till i början?

Lilla Förskolan startades i Härnösand den 1 september 2009 av oss, Erica Näsström och Maria Westman. Vi träffades under förskollärarutbildningen, som vi båda läste och kom att följa varandra i 3,5 år. Vi upptäckte att vi hade liknande intressen och framför allt liknande tankar kring förskolan, och under utbildningen växte ett intresse för att starta upp en egen förskola fram. Vi har jobbat mycket och länge med framväxten av Lilla Förskolan och känner varandra utan och innan.

Att arbeta på och driva Lilla Förskolan är otroligt givande och är absolut det bästa val vi kunde ha gjort. Vi älskar vårt jobb!


Personalkooperativ

Lilla Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Det innebär att det är personalen som styr och driver verksamheten. Det gör att beslut kan tas snabbt på förskolan och det ger också all personal på förskolan mycket större inflytande på verksamheten. Personalen jobbar hela tiden med barnen och de kan se vad som saknas, behövs eller önskas i gruppen.

Hos oss arbetar vi för att ha en nära kontakt med föräldrarna. Vi vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga och veta att de kan påverka på olika sätt i verksamheten. Skillnaden mot ett föräldrakooperativ är att hos oss behöver föräldrarna inte arbeta nånting. Man behöver heller inte tillhöra någon städgrupp, utegrupp eller liknande.

Men som förälder är man alltid välkommen att hjälpa till om det behövs!


I Ur och Skur

Här på Lilla Förskolan älskar vi att vara utomhus! Vi går gärna ut redan vid 8 på morgonen och stannar ute på förmiddagen. Mellan mars-oktober äter vi ofta både mellanmål och lunch ute. Vi är både ute på vår gård och går iväg. Förskolan ligger nära både skog och hav, och vi tar gärna långa promenader. Barnen hos oss är vana att vara i skogen och de älskar att gå ner på Sälsten och se havet. Det är fantastiskt att kunna ha den närheten som vi har till naturen! Vi besöker också gärna biblioteket och tar chans att gå på teater och musikaler när vi kan! Vi säger ofta att allt vi gör inne, kan vi också göra ute.  Vi har nyligen blivit certifierade i Grön Flagg så miljö, återvinning och att återbruka material är viktigt för oss. Vi involverar barnen och ser till att de också får möjlighet att verka för en hållbar utveckling.

Vi blev under hösten 2015 också en I Ur och Skur förskola vilket innebär att personalen nu har utbildning genom friluftsfrämjandet i driva en ännu mer planerad verksamhet utomhus i naturen. Vi lär oss om djur och natur i åldersindelade grupper med hjälp av figurerna Mulle, Laxe, Fjällfina och Nova.Föräldrasamverkan

På Lilla Förskolan arbetar vi för att Du som förälder ska ha en god insyn i verksamheten. På förskolan används mycket foton som vittnar om barnens vardag. Varje vecka skickas ett veckobrev till alla föräldrar ut via mailen. Där beskriver personalen vad vi har gjort under veckan, vad syftet med aktiviterna var, om det är något särskilt som händer veckan därpå, samt skickas det ut mellan 10-20 bilder från den veckan. Vi jobbar för att ha dagliga samtal med föräldrarna vid hämtning/lämning och trycker på vikten av kommunikation mellan oss, för barnens utveckling och trivsel hos oss och i hemmet.

Vid föräldramöten visar vi gärna filmer från barnens vardag, något som brukar vara mycket uppskattat.


Kostnad

Ta kontakt med förskolan och få svar gällande ditt barns avgift.