Tema
Tema

På Lilla Förskolan jobbar vi gärna tematiskt och med leken som kunskapskälla! Lärandet ska vara lustfyllt och utvecklande och barnen står alltid i fokus.

Löpande tema under läsåret är självklart den grund som I Ur och Skur verksamheten står för. Mulle Knytte och Knopp grupperna är beständiga under året. Vi är Grön Flagg certifierade och med det kommer återvinning, arbete med hållbar utveckling, och utomhuspedagogik naturligt!


Vi arbetar med drama på Lilla Förskolan. Vi för ofta liv i figurerna ur sagor och tar med oss barnen på en sagoresa! Vi har fått besök av Emil och Ida från Lönneberga, fått brev från Pippi, gått på skattjakt efter en karta från Barnen i Bullerbyn och hittat Lille Skutts morötter under en promenad. Med hjälp av figurerna utmanar vi barnen i träna konflikthantering, hur man är en vän, vi övar fantasi och mod och mycket mer! Vi gör en hel del dramaövningar med barnen, mycket för att stärka barnens självtillit, självförtroende och självkänsla! Vi vuxna spelar ofta upp mini-teatrar för barnen inne i vårt alldeles egna dramarum, där vi byggt en scen och läktare. Törs vi, törs barnen!

Nu får vi ibland brev av självaste Mulle eller hälsningar från både Skrinna och Lagge.


Grunden till allt vårt arbete vilar på den värdegrund som förskolan står för. Att alla barn är lika värda oavsett sin bakgrund. Att stärka, se och höra alla barn hos oss och att alla barn ska känna sig trygga! Det är viktigt att lära barnen hur man är en bra vän och att värna om de människor man har omkring sig! Vi jobbar för en stark Vi-känsla, samtidigt som att alla barn ska känna sig starka och trygga i sig själva!